Velkommen til Vikan Settefisk AS


hovedVikan Settefisk ble etablert i 1986 i Barmfjorden på Hitra.

Vi produserte da settefisk av laks og ørret. Senere valgte vi å styre produksjonen over på bare ørret.

I 1999 ble Frøya Settefisk AS, som holdt til i Tverrvågen på Frøya, kjøpt opp. Dette ble fusjonert inn under Vikan Settefisk AS i 2004.

Vi er en liten familiebedrift som produserer ca 2 mill sjøklar settefisk.

 

 hovedside1